Povrchová úprava kovů

SLUŽBY

Nevíte si rady s odstraňováním silných vrstev nátěru? Potřebujete předupravit povrch před aplikací nátěrové hmoty? Chcete chránit ocel před korozí nebo ocelové díly odlakovat? S tím vším vám můžeme pomoci!

Termické odlakování

Nevíte si rady s odstraňováním silných vrstev nátěrů barev, tmelů a jiných organických povrchů? Máte obavy z poškození předmětu při mechanickém nebo chemickém čištěním?

V takovém případě vám můžeme nabídnout odlakování kovových dílů metodou pyrolýzy (termického rozkladu), což je velmi účinná, nízkonákladová, a ekologicky velmi šetrná metoda.

 • vyčištění přípravků (háky, rámy, závěsy z práškové nebo mokré lakovny)
 • odstranění starého a nevyhovujícího laku na dílech (součásti automobilů, motocyklů, přístrojů apod.)
 • recyklace statorů a rotorů elektromotorů (odstranění izolace a nátěrů z těla motoru)
 • čištění forem a komponentů strojů při zpracování plastů

Tryskání povrchů

Tryskání (pískování) je technologie opracování různých tvrdých povrchů a materiálů proudem jemných částic. Tryskání se nejčastěji využívá jako předúprava povrchů před aplikací nátěrových hmot nátěrem nebo nástřikem. Tato technologie dokáže v krátké době účinně působit na menších součástkách a výrobcích, ale také na velkých plochách.

 • ocelovým kaleným abrazivem v komoře 7000 x 4000 x 3000 mm s poloautomatickým provozem
 • korundem a balotinou v komoře 1100 x 800 x 700 mm
 • mobilní tryskání
 • automatické bubnové tryskání drobných dílů
 • automatické závěsné tryskání

Chemické odlakování

Používá se pro odlakování různých ocelových dílů a přípravků z lakoven, plastů, dřeva, mosazi, mědi, litiny a plastů. Zboží může být po odlakování pasivováno nebo konzervováno.

Používá se pro odlakování různých ocelových dílů a přípravků z lakoven, plastů, dřeva, mosazi, mědi, litiny a plastů. Zboží může být po odlakování pasivováno nebo konzervováno.

Metalizace (nebo také ŠOPOVÁNÍ)

Používá se ke kvalitní ochraně oceli proti korozi a povětrnostním vlivům. Práce spočívá v nástřiku roztaveného drátu na otryskaný povrch oceli. Provádí se nástřik zinkem, ale lepší než zinek je materiál zinakor = 15% hliníku a 85% zinku.

Na povrchu takto upraveného dílce, vzniknou z hliníku oxidy chránící povrch a dílec je dlouhodobě chráněn proti korozi. Nástřik hliníkem se provádí na tepelně namáhané výrobky. Tavícími plyny ve stříkací pistoli jsou acetylen s kyslíkem a hnací plyn je tlakový vzduch.

 • zinakor
 • zinek
 • hliník

Kde se dá využit metalizace? V automobilovém a energetickém průmyslu, letectví, strojírenství nebo dopravním stavitelství.

Reference

Odlakování v Národním divadle Praha

Mezi naše nejvýznamnější reference patří rozhodně práce na Národním divadle Praha, kde jsme měli možnost odlakovat menší i větší historické předměty.